Landsdækkende netværk af kiropraktorklinikker

Kiropraktorgruppen er en frivillig sammenslutning af fagligt stærke, tværfaglige og selvstændige kiropraktiske klinikker. Vi tilbyder en lang række fordele for klinikker, medarbejdere, samarbejdspartnere og patienter.

Som klinikejer og medlem af gruppen får du adgang til fælles løsninger der minimerer dine administrative bekymringer, og maksimerer dine muligheder for at bruge tid på dét, du er dygtigst til.

I Kiropraktorgruppen fastholder du ejerskabet af din egen klinik. Du fastholder også din profil og lokale forankring. Oven i får du adgang til nye samarbejder, kompetencer, værktøjer og muligheder.

Vi tilbyder:

  • Tæt kollegial sparring
  • Hjælp til fastholdelse af kvalificerede medarbejdere
  • Fælles servicefunktioner inden for økonomi, markedsføring, IT, HR samt forretningsudvikling
  • Glæden ved at drive kiropraktorklinik i et gensidigt givende fællesskab
  • Den fornødne robusthed til at klare konkurrencen med andre behandlergrupper, forsikringsselskaber – og eventuelle, udenlandske kædesamarbejder.

I Kiropraktorgruppen bliver du en del af et fagligt community med fokus på kompetencer og ordentlighed. En klinik i Kiropraktorgruppen er altid patienternes, behandlernes og samarbejdspartnernes førstevalg.

Frivilligt netværk – Kiropraktorgruppen

Vores fælles værdier

I Kiropraktorgruppen arbejder vi for at styrke kiropraktikkens position og synlighed, samt forfølge potentialet for en stærkere integration med det øvrige sundhedsvæsen.

Kiropraktorgruppen er bygget på et fælles værdisæt, som lyder:

  • Vi driver kvalitetsklinikker med et godt lokalt ry og rygte
  • Vi er det faglige fyrtårn
  • Vi sætter et positivt fodaftryk – både lokalt og nationalt
  • Vi er førstevalget for samarbejdspartnere, medarbejdere og patienter

Klinikgruppen er et forpligtende samarbejde, hvor alle står på mål for hinandens kvalitet. Vi gør ikke tingene ens, men vi finder fælles løsninger. Vi bruger hinandens forskellige styrker, og samarbejde lokalt på kryds og tværs. Du vælger selv, hvordan – og hvor meget – du vil trække på netværket samt vores løsninger og tilbud.

Som medlem af Kiropraktorgruppen får du altså det bedste af begge verdener; Du driver selvstændig klinik, men kan trække på netværket i det omfang, det giver værdi og mening for dig.

Kiropraktorgruppen er garant for høj faglighed og kvalitet

Har du spørgsmål?
Så er du meget velkommen til at kontakte os.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Rygxperten i Nyborg har været med fra start i Kiropraktorgruppen. Vi sætter stor pris på at alle er åbne og hjælpsomme på en helt anden måde end vi har oplevet i andre netværkssammenhænge. Både hvad angår behandlerfaglige spørgsmål og klinikdrift. Du bestemmer selv hvor meget du vil trække på den støtte og sparring du kan få. For os tilbyder Kiropraktorgruppen de perfekte rammer i balancen mellem at være selvstændige klinikejere, og en del af et forpligtende netværk.

-Peter Højgaard og Mette Høeg Andersen, ejere af Rygxperten Nyborg

Rygxperten i Nyborg har været med fra start i Kiropraktorgruppen. Vi sætter stor pris på at alle er åbne og hjælpsomme på en helt anden måde end vi har oplevet i andre netværkssammenhænge. Både hvad angår behandlerfaglige spørgsmål og klinikdrift. Du bestemmer selv hvor meget du vil trække på den støtte og sparring du kan få. For os tilbyder Kiropraktorgruppen de perfekte rammer i balancen mellem at være selvstændige klinikejere, og en del af et forpligtende netværk.

-Peter Højgaard og Mette Høeg Andersen, ejere af Rygxperten Nyborg

Kiropraktorerne Frederiksberg er med i Kiropraktorgruppen fordi vi har en holdning til, hvorledes ejerforhold og rammebetingelser udvikler sig i kiropraktorfaget. Vi tror på at vores klinik, som en del af en gruppe, har større indflydelse, og bedre kommerciel gennemslagskraft overfor f.eks. leverandører, samarbejdspartnere og forsikringsselskaber. Samtidig har vi langt bedre muligheder for at investere i ny teknologi. Ikke mindst fordi Kiropraktorgruppen driver projekterne, mens vi som klinikejere og behandlere kan koncentrere os om patienterne.

- Jørn Eichhorn og Janus Rahr Hjøllund, ejere af Kiropraktorerne Frederiksberg

Københavns Ryg- og Idrætsklinik er meget fokuseret på de udviklings- og sparringsmuligheder Kiropraktorgruppen kan tilbyde vores dygtige medarbejdere. Alle har nu fået mange flere kolleger, som de mødes med på kryds og tværs i forskellige sammenhænge. Fra deltagelse på kurser i Kiropraktorgruppens eget uddannelsesakademi, til deltagelse i diverse projektgrupper på tværs af klinikkerne. Kiropraktorgruppen dygtiggør og udvikler vores medarbejdere. Derigennem øges arbejdsglæden og graden af fastholdelse – til gavn for både klinikken og patienterne.

Anders Broegaard og Bjørn Smedegaard Andersen, ejere af Københavns Ryg- og idrætscenter

For Kiro-Fys giver Kiropraktorgruppen adgang til flere tværfaglige behandlings- og træningsmuligheder for patienterne. Kiropraktorgruppen hjælper os til at kunne trække på andre klinikker og kolleger i netværket, sådan at vi altid kan tilbyde patienterne den optimale behandling. For os betyder det, at vi kan koncentrere os om vores kernekompetencer indenfor kiropraktik og fysioterapi, og trække på kolleger i netværket når det kommer til mere specialiserede eller tværfaglige behandlings- eller træningstilbud.

Julie Holdt Jacobsen, Maria Nørskov-Erichsen og Nils Nørskov-Erichsen, ejere af Kiro-Fys.dk

Kiropraxis tilbyder en meget bred vifte af relevante behandlingstilbud. Fra kiropraktik til funktionel medicin. Kiropraktorgruppen stiller krav til kvaliteten af vores behandlinger, men giver maksimal frihed til, at jeg kan forfølge det bredest mulig spektrum af relevante tværfaglige behandlingsstrategier. Kiropraktorgruppen understøtter således fuldt ud Kiropraxis profil og kompetencer – og fokus på at fremme kroppens naturlige funktionalitet. Gruppen giver mig således ikke færre, men flere muligheder

-Uffe Andersen, ejer af Kiropraxis

Kiropraktik i Centrum driver 3 klinikker i København, og er således en lille gruppe i gruppen. Vores egen vision om at være innovative blomstrende klinikker med vægt på professionalisme, ekspertise og kvalitet passer som hånd i handske med Kiropraktorgruppens værdier og fokusområder. I samarbejde med Kiropraktorgruppen står vi endnu stærkere i videreudviklingen af klinikkerne, herunder også mulighederne for at understøtte vores generationsskifte.

- Nanna Ørum Christensen, Johan Hellemose, Simen Leithe Haukø og Kasper Peter Andersen, ejere af Kiropraktik i Centrum

WestLoft er Danmarks største kiropraktiske team, og kendetegnet ved vores høje faglige niveau, og vores ambitioner for såvel egne behandlere som kiropraktorfaget generelt. Vi er begejstrerede for de nye muligheder, som Kiropraktorgruppen har åbnet for. Ikke mindst mulighederne for at bringe vores egen viden og erfaring i spil på Akademiet, og for gruppens turnuskandidater. Det er både givende og lærerigt – og bidrager til at skærpe både vores egne kompetencer, og ikke mindst kompetencerne hos en masse nye kolleger.

- Jonas Loft og Jacob West, ejere af WestLoft

4
5

Bliv en del af Kiropraktorgruppen