Lokal profil i et landsdækkende netværk

Kiropraktorgruppen vil over en kort årrække være et landsdækkende netværk af kiropraktik-klinikker.

Og vi tilbyder en lang række fordele for klinikker, medarbejdere, samarbejdspartnere og patienter.
Når du bliver en del af Kiropraktorgruppen, er det samtidig vigtigt for os, at vi fastholder hver enkelt kliniks lokale profil og forankring. Vi er nemlig fuldt ud klar over, at patienterne først og fremmest vælger din klinik, fordi de har fået den anbefalet, eller fordi de kender en af behandlerne i forvejen. Som medlem af Kiropraktorgruppen er din klinik – dens navn og profil – udadtil ikke ændret.
For at markere, at din klinik er med i Danmarks førende kiropraktor-netværk, får du mulighed for at benytte en tagline, nemlig; ”- en del af Kiropraktorgruppen”. Over tid kan du med fordel tilføje din nye tagline til din hjemmeside, dit brevpapir, visitkort og andet skriftligt materiale og herved synliggøre, at du er en del af en sammenslutning af kiropraktik-klinikker.
Som medlem vil din hjemmeside selvfølgelig også fremgå her på siden.

Kiropraktorgruppen er garant for højeste faglighed og kvalitet

Har du spørgsmål?
Så er du meget velkommen til at kontakte os.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Dagligdagen som en del af Kiropraktorgruppen

Den daglige arbejdsgang på din klinik – patientkontakten, behandlingerne, træningerne, samarbejdet med andre behandlergrupper, journalisering, håndteringen af betalinger osv., fortsætter nøjagtig som før. Én væsentlig ting er dog ændret; Du og dine patienter vil opleve, at der er mere tid og overskud, fordi du med dit medlemskab har adgang til en lang række, fælles services.

På det administrative og ledelsesmæssige plan, kan du se frem til en række ændringer. Vi bruger alle det samme kliniksystem (KirCACS), og vi har samme kontoplan og bogføringssystem (E-conomics). Alt sammen for at sikre et minimum af omkostninger til de fælles servicefunktioner.

Som klinikejer har du selvfølgelig fuldt overblik over klinikkens drift, men som en del af Kiropraktorgruppen, vil du få mulighed for at sammenligne din klinik med de øvrige klinikker på en række nøgletal. Dét er med til at sikre, at vi sammen opnår de bedst mulige resultater, så vi kan blive dygtigere klinikejere sammen – både forretningsmæssigt og fagligt.

Kiropraktorgruppen skal være et stærkt og genkendeligt brand.

Kiropraktorgruppen skal være et stærkt og genkendeligt brand. Både udadtil og indadtil, for derigennem at tiltrække patienter og medarbejdere. Vi forventer derfor, at du og eventuelle medarbejdere bakker op om fælles indkøbsaftaler samt faglige og sociale arrangementer i netværket.

Som en del af Kiropraktorgruppen vil din klinik forsat have en stærk lokal forankring, men nu som en del af et landsdækkende netværk. Det er vigtigt, at det fortsat er klart for patienterne, at klinikken grundlæggende er den samme som før.
De bagvedliggende fordele, som klinikken opnår ved at være en del af Kiropraktorgruppen, skal først og fremmest udmøntes i bedre behandlinger og mere tilfredse patienter. At det samtidig er resultatet af et stærkere fagligt netværk, dygtigere behandlere og mere effektive systemer, procedurer og aftaler, behøver vi ikke blande patienterne ind i. Dét er derimod vigtig, intern viden, som du kan se frem til at få glæden af som medlem af Kiropraktorgruppen.

Rygxperten i Nyborg har været med fra start i Kiropraktorgruppen. Vi sætter stor pris på at alle er åbne og hjælpsomme på en helt anden måde end vi har oplevet i andre netværkssammenhænge. Både hvad angår behandlerfaglige spørgsmål og klinikdrift. Du bestemmer selv hvor meget du vil trække på den støtte og sparring du kan få. For os tilbyder Kiropraktorgruppen de perfekte rammer i balancen mellem at være selvstændige klinikejere, og en del af et forpligtende netværk.

-Peter Højgaard og Mette Høeg Andersen, ejere af Rygxperten Nyborg

Rygxperten i Nyborg har været med fra start i Kiropraktorgruppen. Vi sætter stor pris på at alle er åbne og hjælpsomme på en helt anden måde end vi har oplevet i andre netværkssammenhænge. Både hvad angår behandlerfaglige spørgsmål og klinikdrift. Du bestemmer selv hvor meget du vil trække på den støtte og sparring du kan få. For os tilbyder Kiropraktorgruppen de perfekte rammer i balancen mellem at være selvstændige klinikejere, og en del af et forpligtende netværk.

-Peter Højgaard og Mette Høeg Andersen, ejere af Rygxperten Nyborg

Kiropraktorerne Frederiksberg er med i Kiropraktorgruppen fordi vi har en holdning til, hvorledes ejerforhold og rammebetingelser udvikler sig i kiropraktorfaget. Vi tror på at vores klinik, som en del af en gruppe, har større indflydelse, og bedre kommerciel gennemslagskraft overfor f.eks. leverandører, samarbejdspartnere og forsikringsselskaber. Samtidig har vi langt bedre muligheder for at investere i ny teknologi. Ikke mindst fordi Kiropraktorgruppen driver projekterne, mens vi som klinikejere og behandlere kan koncentrere os om patienterne.

- Jørn Eichhorn og Janus Rahr Hjøllund, ejere af Kiropraktorerne Frederiksberg

Københavns Ryg- og Idrætsklinik er meget fokuseret på de udviklings- og sparringsmuligheder Kiropraktorgruppen kan tilbyde vores dygtige medarbejdere. Alle har nu fået mange flere kolleger, som de mødes med på kryds og tværs i forskellige sammenhænge. Fra deltagelse på kurser i Kiropraktorgruppens eget uddannelsesakademi, til deltagelse i diverse projektgrupper på tværs af klinikkerne. Kiropraktorgruppen dygtiggør og udvikler vores medarbejdere. Derigennem øges arbejdsglæden og graden af fastholdelse – til gavn for både klinikken og patienterne.

Anders Broegaard og Bjørn Smedegaard Andersen, ejere af Københavns Ryg- og idrætscenter

For Kiro-Fys giver Kiropraktorgruppen adgang til flere tværfaglige behandlings- og træningsmuligheder for patienterne. Kiropraktorgruppen hjælper os til at kunne trække på andre klinikker og kolleger i netværket, sådan at vi altid kan tilbyde patienterne den optimale behandling. For os betyder det, at vi kan koncentrere os om vores kernekompetencer indenfor kiropraktik og fysioterapi, og trække på kolleger i netværket når det kommer til mere specialiserede eller tværfaglige behandlings- eller træningstilbud.

Julie Holdt Jacobsen, Maria Nørskov-Erichsen og Nils Nørskov-Erichsen, ejere af Kiro-Fys.dk

Kiropraxis tilbyder en meget bred vifte af relevante behandlingstilbud. Fra kiropraktik til funktionel medicin. Kiropraktorgruppen stiller krav til kvaliteten af vores behandlinger, men giver maksimal frihed til, at jeg kan forfølge det bredest mulig spektrum af relevante tværfaglige behandlingsstrategier. Kiropraktorgruppen understøtter således fuldt ud Kiropraxis profil og kompetencer – og fokus på at fremme kroppens naturlige funktionalitet. Gruppen giver mig således ikke færre, men flere muligheder

-Uffe Andersen, ejer af Kiropraxis

Kiropraktik i Centrum driver 3 klinikker i København, og er således en lille gruppe i gruppen. Vores egen vision om at være innovative blomstrende klinikker med vægt på professionalisme, ekspertise og kvalitet passer som hånd i handske med Kiropraktorgruppens værdier og fokusområder. I samarbejde med Kiropraktorgruppen står vi endnu stærkere i videreudviklingen af klinikkerne, herunder også mulighederne for at understøtte vores generationsskifte.

- Nanna Ørum Christensen, Johan Hellemose, Simen Leithe Haukø og Kasper Peter Andersen, ejere af Kiropraktik i Centrum

WestLoft er Danmarks største kiropraktiske team, og kendetegnet ved vores høje faglige niveau, og vores ambitioner for såvel egne behandlere som kiropraktorfaget generelt. Vi er begejstrerede for de nye muligheder, som Kiropraktorgruppen har åbnet for. Ikke mindst mulighederne for at bringe vores egen viden og erfaring i spil på Akademiet, og for gruppens turnuskandidater. Det er både givende og lærerigt – og bidrager til at skærpe både vores egne kompetencer, og ikke mindst kompetencerne hos en masse nye kolleger.

- Jonas Loft og Jacob West, ejere af WestLoft

4
5

Bliv en del af Kiropraktorgruppen