For kiropraktorer af kiropraktorer

Kiropraktorgruppen er etableret for kiropraktorer af kiropraktorer. Vi er drevet af høj faglig kvalitet med afsæt i vores fælles sundhedsfaglige baggrund. De beslutninger og initiativer, som tages i Kiropraktorgruppen, er til for ultimativt at give værdi for patienterne.

Som en del af Kiropraktorgruppen, beholder du ejerskabet over din egen klinik. Din klinik skal ikke skifte navn, logo eller hjemmeside. Du beholder samme profil og samme lokale forankring som hidtil.

Du er fortsat klinikejer – nu blot også som en del af et langt større klinikfællesskab.

Kiropraktorgruppen

Model, opbygning og struktur

Kiropraktorgruppen er organiseret som et partnerselskab (P/S). Heri træffes beslutninger af en direktør i samarbejde med en bestyrelse. Bestyrelsen er det øverste, ledelsesmæssige organ og sammensættes på den årlige generalforsamling.

Ud over bestyrelsen har Kiropraktorgruppen eget uddannelsesakademi og en række arbejdsudvalg, såsom klinisk udvalg, onboardingudvalg og markedsføringsudvalg. Både akademi og udvalg trækker på dygtige behandlere/medarbejdere fra klinikkerne i gruppen. På den måde udnytter vi de kompetencer – og den viden – vi allerede har i netværket, lige som vi minimerer omkostninger til ekstern hjælp.

Partnerselskabet (P/S)

Kiropraktorgruppen er struktureret omkring samme model som andre, frivillige kæder. Du vil som medlem være medejer af dette P/S. I partnerselskabet ligger vores fælles systemer, procedurer og værktøjer omkring markedsføring, uddannelse, økonomistyring, IT, HR og ledelse.

Partnerselskabet, og alle vores fælles initiativer og projekter, finansieres via bidrag fra den enkelte klinik.

Læs mere om prisen for medlemskab af Kiropraktorgruppen her.

Partnerselskabet skal ikke optjene store overskud, men driften skal balancere. Det er bestyrelsen i Kiropraktorgruppen, som hvert år fastlægger budgettet for partnerselskabet, og som også definerer årets succeskriterier.

Ved optagelse i Kiropraktorgruppen underskriver du en forpligtende aftale, der i detaljer beskriver såvel de økonomiske som juridiske og aftalemæssige vilkår. Inden indtrædelse i Kiropraktorgruppen, får du naturligvis lejlighed til at få den nødvendige sparring fra dine egne rådgivere. Indholdet i aftalen vil dog ikke kunne forhandles fra klinik til klinik, men du skal selvfølgelig vide, hvad du går ind til.

Kiropraktorgruppen er garant for højeste faglighed og kvalitet

Har du spørgsmål?
Så er du meget velkommen til at kontakte os.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Rygxperten i Nyborg har været med fra start i Kiropraktorgruppen. Vi sætter stor pris på at alle er åbne og hjælpsomme på en helt anden måde end vi har oplevet i andre netværkssammenhænge. Både hvad angår behandlerfaglige spørgsmål og klinikdrift. Du bestemmer selv hvor meget du vil trække på den støtte og sparring du kan få. For os tilbyder Kiropraktorgruppen de perfekte rammer i balancen mellem at være selvstændige klinikejere, og en del af et forpligtende netværk.

-Peter Højgaard og Mette Høeg Andersen, ejere af Rygxperten Nyborg

Rygxperten i Nyborg har været med fra start i Kiropraktorgruppen. Vi sætter stor pris på at alle er åbne og hjælpsomme på en helt anden måde end vi har oplevet i andre netværkssammenhænge. Både hvad angår behandlerfaglige spørgsmål og klinikdrift. Du bestemmer selv hvor meget du vil trække på den støtte og sparring du kan få. For os tilbyder Kiropraktorgruppen de perfekte rammer i balancen mellem at være selvstændige klinikejere, og en del af et forpligtende netværk.

-Peter Højgaard og Mette Høeg Andersen, ejere af Rygxperten Nyborg

Kiropraktorerne Frederiksberg er med i Kiropraktorgruppen fordi vi har en holdning til, hvorledes ejerforhold og rammebetingelser udvikler sig i kiropraktorfaget. Vi tror på at vores klinik, som en del af en gruppe, har større indflydelse, og bedre kommerciel gennemslagskraft overfor f.eks. leverandører, samarbejdspartnere og forsikringsselskaber. Samtidig har vi langt bedre muligheder for at investere i ny teknologi. Ikke mindst fordi Kiropraktorgruppen driver projekterne, mens vi som klinikejere og behandlere kan koncentrere os om patienterne.

- Jørn Eichhorn og Janus Rahr Hjøllund, ejere af Kiropraktorerne Frederiksberg

Københavns Ryg- og Idrætsklinik er meget fokuseret på de udviklings- og sparringsmuligheder Kiropraktorgruppen kan tilbyde vores dygtige medarbejdere. Alle har nu fået mange flere kolleger, som de mødes med på kryds og tværs i forskellige sammenhænge. Fra deltagelse på kurser i Kiropraktorgruppens eget uddannelsesakademi, til deltagelse i diverse projektgrupper på tværs af klinikkerne. Kiropraktorgruppen dygtiggør og udvikler vores medarbejdere. Derigennem øges arbejdsglæden og graden af fastholdelse – til gavn for både klinikken og patienterne.

Anders Broegaard og Bjørn Smedegaard Andersen, ejere af Københavns Ryg- og idrætscenter

For Kiro-Fys giver Kiropraktorgruppen adgang til flere tværfaglige behandlings- og træningsmuligheder for patienterne. Kiropraktorgruppen hjælper os til at kunne trække på andre klinikker og kolleger i netværket, sådan at vi altid kan tilbyde patienterne den optimale behandling. For os betyder det, at vi kan koncentrere os om vores kernekompetencer indenfor kiropraktik og fysioterapi, og trække på kolleger i netværket når det kommer til mere specialiserede eller tværfaglige behandlings- eller træningstilbud.

Julie Holdt Jacobsen, Maria Nørskov-Erichsen og Nils Nørskov-Erichsen, ejere af Kiro-Fys.dk

Kiropraxis tilbyder en meget bred vifte af relevante behandlingstilbud. Fra kiropraktik til funktionel medicin. Kiropraktorgruppen stiller krav til kvaliteten af vores behandlinger, men giver maksimal frihed til, at jeg kan forfølge det bredest mulig spektrum af relevante tværfaglige behandlingsstrategier. Kiropraktorgruppen understøtter således fuldt ud Kiropraxis profil og kompetencer – og fokus på at fremme kroppens naturlige funktionalitet. Gruppen giver mig således ikke færre, men flere muligheder

-Uffe Andersen, ejer af Kiropraxis

Kiropraktik i Centrum driver 3 klinikker i København, og er således en lille gruppe i gruppen. Vores egen vision om at være innovative blomstrende klinikker med vægt på professionalisme, ekspertise og kvalitet passer som hånd i handske med Kiropraktorgruppens værdier og fokusområder. I samarbejde med Kiropraktorgruppen står vi endnu stærkere i videreudviklingen af klinikkerne, herunder også mulighederne for at understøtte vores generationsskifte.

- Nanna Ørum Christensen, Johan Hellemose, Simen Leithe Haukø og Kasper Peter Andersen, ejere af Kiropraktik i Centrum

WestLoft er Danmarks største kiropraktiske team, og kendetegnet ved vores høje faglige niveau, og vores ambitioner for såvel egne behandlere som kiropraktorfaget generelt. Vi er begejstrerede for de nye muligheder, som Kiropraktorgruppen har åbnet for. Ikke mindst mulighederne for at bringe vores egen viden og erfaring i spil på Akademiet, og for gruppens turnuskandidater. Det er både givende og lærerigt – og bidrager til at skærpe både vores egne kompetencer, og ikke mindst kompetencerne hos en masse nye kolleger.

- Jonas Loft og Jacob West, ejere af WestLoft

4
5

Bliv en del af Kiropraktorgruppen